V našem dětském domečku,
nezahálíme ani chviličku,
cvičíme a malujeme,
tančíme a sportujeme.
Honem všichni pojďte k nám,
kousek štěstí dáme Vám.

Školní řád

08. 02. 2017

Dodatek č.1

Změny platné od 1.9.2016

§34 odst.1 – předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let,nejdříve však pro děti od 2 let

předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 č.561/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ,je p o v i n n é od 1.9.2017

přebírání dětí od rodičů a předávání dětí rodičům může provádět ne jakýkoli pedagogický pracovník,ale jen učitelka mateřské školy

úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne ne následujícího,ale stávajícího kalendářního měsíce

§5 právnická osoba,která vykonává činnost mateřské školy,vykonává dohled nad dětmi od doby,kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby,až do doby,kdy učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo,kde se uskutečňuje vzdělávání,stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů matřské školy tak,aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných třídních

b) 12 dětí ve třídě,kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.-5- stupně nebo děti mladší 3 let

výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) nejvýše o 8 dětí

b)nejvýše o 11 dětí

při zvýšeném počtu dětí určí ředitel školy dalšího pedagogického pracovníka,nebo jinou zletilou osobu,která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě,která vykonává činnost mateřské školy

při zajišťování zotavovacích pobytů ,popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak,aby bylo zajištěno vzdělávání dětí,včetně dětí uvedených v §16 ods.9 školského zákona,jejich bezpečnost a ochrana zdraví

za každé dítě zařazené dítě s podpůrným opatřením 4. nebo5. Stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti,ti platí i v případě s přiznaným podpůrným opatřením 3.stupně z důvodu mentálního postižení

dítě,které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu,než odpovídá příslušnému provozu,a další dítě,které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst.10 školského zákona,se zařazuje do téže třídy.Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě se započítává pouze jedno dítě.

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Školní řád | Komentáře: 0

Jídelníčky

07. 02. 2017

Jídelníček od 6.2.2017 do 10.2.2017

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Jídelníčky | Komentáře: 0

Aktuality

07. 02. 2017

Výběr školného a stravného na březen 2017   POZOR OPRAVA

   2.3.2017        12- 16.30 hod.

  14.3.2017      12-16.30 hod.

Změna vyhlášky o MŠ - úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce.Týká se rodičů,kteří hradí úplatu v hotovosti.

Tedy na příslušný měsíc se bude vybírat vždy do 15. v měsíci - v březnu na březen atd.

   

 

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Aktuality | Komentáře: 0

Informace pro rodiče

10. 01. 2017

Prázdninový provoz 2017

Provoz mateřské školy se přerušuje v měsíci červenci.

V srpnu  je mateřská škola otevřena.

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Informace pro rodiče | Komentáře: 0

Prezentace MŠ

19. 06. 2013

Prezentaci naší mateřské školy najdete na stránkách:

http://www.youtube.com/watch?v=Jjq93oqjCEQ

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Prezentace MŠ | Komentáře: 0