V našem dětském domečku,
nezahálíme ani chviličku,
cvičíme a malujeme,
tančíme a sportujeme.
Honem všichni pojďte k nám,
kousek štěstí dáme Vám.

Spotřební normy

24. 02. 2017

Mateřská škola Louny

Čs. armády 2371

příspěvková organizace

Spotřební normy pro jednotlivé skupiny strávníků /v gr./

Surovina Děti 3-6 let Děti 7-10 let

Maso bez kosti/s kostí 55/75 60/90

Maso mleté 55 75

Drůbež 100 150

Ryby 75 100

Mléko 200 300

Mléčné výrobky 31 34

Těstoviny, luštěniny, knedlíky, rýže 50 70

Brambory 220 350

Zelenina – hl. Jídlo 80 100

Ovoce 70 90

Bezmasé jídlo slané 80 100

Bezmasé jídlo sladké 80 100

Nápoje 200 200

Při každém jídle si mohou děti dle svých chůtí přidávat

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Spotřební normy | Komentáře: 0

Školní řád

08. 02. 2017

Dodatek č.1

Změny platné od 1.9.2016

§34 odst.1 – předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let,nejdříve však pro děti od 2 let

předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 č.561/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ,je p o v i n n é od 1.9.2017

přebírání dětí od rodičů a předávání dětí rodičům může provádět ne jakýkoli pedagogický pracovník,ale jen učitelka mateřské školy

úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne ne následujícího,ale stávajícího kalendářního měsíce

§5 právnická osoba,která vykonává činnost mateřské školy,vykonává dohled nad dětmi od doby,kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby,až do doby,kdy učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo,kde se uskutečňuje vzdělávání,stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů matřské školy tak,aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných třídních

b) 12 dětí ve třídě,kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.-5- stupně nebo děti mladší 3 let

výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) nejvýše o 8 dětí

b)nejvýše o 11 dětí

při zvýšeném počtu dětí určí ředitel školy dalšího pedagogického pracovníka,nebo jinou zletilou osobu,která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě,která vykonává činnost mateřské školy

při zajišťování zotavovacích pobytů ,popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak,aby bylo zajištěno vzdělávání dětí,včetně dětí uvedených v §16 ods.9 školského zákona,jejich bezpečnost a ochrana zdraví

za každé dítě zařazené dítě s podpůrným opatřením 4. nebo5. Stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti,ti platí i v případě s přiznaným podpůrným opatřením 3.stupně z důvodu mentálního postižení

dítě,které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu,než odpovídá příslušnému provozu,a další dítě,které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst.10 školského zákona,se zařazuje do téže třídy.Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě se započítává pouze jedno dítě.

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Školní řád | Komentáře: 0

Jídelníčky

21. 03. 2017

Jídelníček od 20.3. do 24.3.2017

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Jídelníčky | Komentáře: 0

Aktuality

13. 03. 2017

Výběr školného a stravného na březen 2017   POZOR OPRAVA

   2.3.2017        12- 16.30 hod.

  14.3.2017      12-16.30 hod.

Změna vyhlášky o MŠ - úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce.Týká se rodičů,kteří hradí úplatu v hotovosti.

Tedy na příslušný měsíc se bude vybírat vždy do 15. v měsíci - v březnu na březen atd.

   

 

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Aktuality | Komentáře: 0

Stránkování
1 | 2 |